Πλαίσιο κειμένου: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  ΑΠΌ 100 €
ΤΟ  ΕΤΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΤΗΛ. 210.8032479 &210.7227602
Λήξη ισχύος: 31/06/2013

¨ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΑ  ΔΥΝΑΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

¨ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

                         

                          ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, ΑΚΙΝΗΤΟΥ &

                          ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 185 ΑΘΗΝΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ